Op het Hoogfeest van Kerkwijding is de parochie-onderscheiding Santiago de Spada uitgereikt aan Josef Großerüschkamp voor zijn vele pastorale werk gedurende een reeks van jaren.

Al onder pastoor Hofstede was Josef een actief lid van de pastorale raad. Josef was heel betrokken bij de opzet van de Alpha-cursus in de jaren negentig van de vorige eeuw. En ook nu is hij weer betrokken bij de Alpha-cursus in de parochies Maria Sterre der Zee en de Vier Evangelisten. Al vele jaren verzorgt Josef de muziek tijdens de Gezinsmissen en bij de vieringen van de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel. En tot slot, maar niet minder belangrijk, was hij vele jaren de contactpersoon met de parochie in Soroti, Noord Oeganda, waar onze Sint Jacobusgemeenschap gedurende een aantal jaren heeft bijgedragen aan de bouw van een nieuwe parochiekerk.

Wij feliciteren Josef en ook zijn vrouw Sacha en dochter Sherrely met deze onderscheiding voor zoveel vruchtbaar werk in de geloofsgemeenschap.