Nu het Corona-virus het bemoeilijkt om de Palmwijding en het uitdelen van de palmtakken ‘live’ te doen, hebben we als parochie een alternatief bedacht. Zaterdagavond wijden pastoor Dolf Langerhuizen en pastoraal werker Jan Eijken in een eucharistieviering de palmtakken. Deze wijding wordt als filmpje op ons YouTube kanaal gezet. Op palmzondag en tijdens het Paastriduüm kunt u een palmtak komen ophalen op de tijden dat onze kerken open zijn. Wij wijzen u erop dat ook hier de 1,5 meter afstand regel geldt.

Tot 1 juni zijn de kerken in onze parochie geopend voor gebed, het opsteken van een kaars en het aanbieden van producten voor de Voedselbank:

H. Antonius Abt: 10:00 uur – 11:00 uur
H. Agnes: 11:30 uur – 12:30 uur
H. Driekoningen: Onbevlekt Hart van Maria  09:30 uur – 10:30 uur
H. Paschalis: 11:00 uur – 12:00 uur
H. Ignatius/OLV Onbevlekt Ontvangen: 11:00 uur – 12:00 uur
H. Jacobus: 09:00 uur – 13:00 uur
H. Willibrord/H. Martha: 11:00 uur – 12:00 uur