Op palmzondag hebben ruim 40 kinderen zelfversierde palmpaasstokken, na de processie in de Agneskerk, weggebracht naar het bejaardentehuis Jonker Frans. Enkele parochianen kregen in de kerk een palmpasenstok.