Hoewel de Veertigdagentijd afgelopen woensdag pas begonnen is met de viering van
Aswoensdag, kijken we voor wat betreft de planning uiteraard al vooruit naar de vieringen van Palmzondag, de Goede Week en Pasen.

In alle kerken van de parochie wordt volgens het reguliere rooster Palmzondag en het
Hoogfeest van Pasen (1 e Paasdag) gevierd. Als gevolg van de kleinere bezetting van het pastorale team kan het Paastriduüm (Witte Donderdag, Goede Vrijdag Kruisverering – avondviering – en de Paaswake) echter niet in alle kerken gevierd worden.

Het Paastriduüm is een aaneengesloten viering die op Witte Donderdag begint met de
eucharistieviering waarin de instelling van de Eucharistie en het priesterschap wordt gevierd, waarin op Goede Vrijdag ’s avonds het lijden en de dood van Jezus wordt herdacht en die zijn voltooiing vindt in de Paaswake op zaterdag, waarin het Licht van de Paaskaars wordt ontstoken en Jezus’ verrijzenis gevierd wordt. Het Paastriduüm wordt op alle dagen in dezelfde kerk gevierd en de voorganger is een priester.

Als gevolg van het feit dat het pastorale team drie priesters heeft en er één priester assistent beschikbaar is, wordt het Paastriduüm in onze parochie in vier kerken gevierd: H. Agnes (Beeklaan), H. Jacobus de Meerdere (Parkstraat), H. Martha (Hoefkade) en H. Paschalis (Wassenaarseweg). De geloofsgemeenschappen van H. Ignatius en H. Willibrord zullen gezamenlijk vieren in de H. Marthakerk; de geloofsgemeenschappen van H. Antonius Abt en H. Driekoningen zullen gezamenlijk vieren in de H. Paschaliskerk. Maar uiteraard bent u in alle vier de kerken welkom.

De kruisweg wordt op Goede Vrijdag ’s middags wel in alle kerken van de parochie met
uitzondering van de kerk van het Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) gebeden.

Meer informatie over deze vieringen vindt u in Stella Maris die op 21 maart 2023 uitkomt en vervolgens ook op onze website.