Het opnameteam filmt de pastorale overweging voor Hemelvaart door Ad van der Helm bij de ruïne op begraafplaats Oud Eik en Duinen.

De tiende overweging van het pastoraal team staat deze week in het teken van Hemelvaart. Het is daarom dat wij de overweging niet, zoals elke week, op zaterdag plaatsen op www.youtube.com/rkdenhaag2015, maar op Hemelvaartsdag zelf (vanaf 07:00 uur). Het feest van Hemelvaart vertelt dat Jezus na zijn verrijzenis opgenomen wordt in de wolk van Gods aanwezigheid. Betekent dit dat Hij niet meer bij ons is?

Allerminst: door Zijn woord en Zijn sacramenten die we in de kerk met elkaar delen, is Hij nog intenser ons nabij. Sterker: daardoor kunnen we elkaar bemoedigen en troosten. Dat is de opdracht van Hemelvaart: niet staren naar de hemel, maar onze ogen gericht houden op de mensen om ons heen en de liefde van Christus naar hen uitdragen.

Wij wensen u een gezegende Hemelvaartsdag en een mooie weg naar Pinksteren!