Overweging pastoraal team 4/5 april

Opname van de wijding van de palmtakken

De wekelijkse overweging van het pastoraal team komt deze 3e week van pastoraal werker Jan Eijken. Hij leest met ons het Intochtverhaal, houdt een overweging en bidt met ons. Hierna is te zien hoe de palmtakken door pastoor Dolf Langerhuizen worden gewijd.

Het filmpje van de wijding en de overweging van Jan Eijken is hier te zien.

Meer informatie over het ophalen van de palmtakken leest u hier.