Jacobus Leonardus Groenewegen overleden 

Door: Bisdom Rotterdam dinsdag 11 januari 2022 

Op maandag 10 januari is na een kortstondig ziekbed, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, overleden de zeereerwaarde heer Jacobus Leonardus Groenewegen, priester van het bisdom Rotterdam, geboren op 1 januari 1944 te Nootdorp en priester gewijd op 6 juli 1968. 

Pastor Jacques Groenewegen werd na zijn priesterwijding benoemd tot kapelaan in de parochies St. Jan de Doper te Vlaardingen (1968) en in de parochie H. Nicolaas te Zoetermeer (1971). Met ingang van 1 augustus 1977 volgde zijn pastoorsbenoeming in de parochie H. Agnes te Den Haag. Op 1 mei 1989 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie O.L. Vrouw Hemelvaart te Den Haag. Op 1 maart 2001 werd hij tevens benoemd tot administrator van de parochies Allerheiligst Sacrament en de H. Familie te Den Haag. Vanaf 1 maart 2004 was hij administrator van de nieuwe fusieparochie Z. Titus Brandsma en vanaf 2006 werd hij tevens benoemd tot administrator van de fusieparochie Maria van Eik en Duinen te Den Haag. Met ingang van 1 januari 2009 werd hem op eigen verzoek, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, eervol ontslag verleend en tevens ontslag uit de gewone ambtsbediening van het bisdom Rotterdam en ging hij met emeritaat. Jacques Groenewegen was 1985 tot 2007 bestuurslid van het fonds “Pro Nobis et Posteris” van het bisdom Rotterdam. 

Voor Jacques Groenewegen was de aanvang van ieder nieuw jaar een bijzonder moment: hij vierde dan tevens zijn verjaardag, zo ook op 1 januari 2022. Kort daarna verslechterde zijn gezondheid. In het ziekenhuis ontving hij op 5 januari de ziekenzalving en het viaticum. Op zijn levensweg heeft hij veel mensen mogen ontmoeten en hen ook begeleid bij ziekte en sterven. Pastor Jacques Groenewegen heeft zich ruim drieënvijftig jaar als priester ingezet in het bisdom Rotterdam. Voor zijn pastorale inzet is het bisdom hem dankbaar. 

De eucharistieviering bij gelegenheid van zijn uitvaart en de bijzetting in het priestergraf vinden in besloten kring plaats op dinsdag 18 januari om 11.00 uur. De uitvaartmis is te volgen via de livestream: www.vdhuz.nl/uitvaarten/jacques-groenewegen 

Noot:  

Pastoor Groenewegen was van 1977 tot 1989 pastoor van onze toenmalige Agnesparochie. Tijdens zijn pastoors schap werd de Agneskerk in 1983 zwaar getroffen door een brand. Mede door zijn inzet en vasthoudendheid werd de Agneskerk weer in ere hersteld en is zij geworden zoals zij nu nog is: een mooie kerk in Den Haag. Zondag 16 januari zullen wij onze oud pastoor tijdens de Nederlandse viering van 9.30 gedenken.