Vrijdag 7 juli jl. is emeritus-pastoor Louis Berger overleden. Hij is 82 jaar geworden. Pastoor Berger is deze week opgebaard in de kerk H. pastoor van Ars, Aaltje Noordewierstraat 6 te ‘s-Gravenhage. Hij is daar 25 jaar pastoor geweest.

Avondwake

Vanaf dinsdagavond is er iedere avond gelegenheid om afscheid van pastoor Berger te nemen van 19.00 uur tot 20.00 uur. Op vrijdag 14 juli om 19.30 uur wordt in voornoemde kerk een avondwake gehouden ter nagedachtenis aan pastoor Berger.

Uitvaartmis

Op zaterdag 15 juli om 11.00 uur is de gezongen Heilige Mis van Requiem in de Antonius Abtkerk, Scheveningseweg 233 te ’s-Gravenhage. Pastoor Dolf Langerhuizen zal hierbij de hoofdcelebrant zijn. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren achterin de kerk. Na afloop vindt in besloten kring de teraardebestelling plaats op de RK Begraafplaats St. Petrus Banden te ’s-Gravenhage.