Op 9 en 10 september aanstaande worden wederom de Open Monumentendagen georganiseerd. Het thema dit jaar is ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’ (zie ook www.openmonumentendag.nl). Door omstandigheden (afgesproken H. Missen) zijn de openstellingstijden dit jaar iets korter dan gebruikelijk. Op zaterdag van 10:00 tot 14:00 uur en op zondag van 13:00 tot 15:00 uur.

Burgers

Het thema verbindt stadsbewoners, plattelandsbewoners en mensen met een rondtrekkend bestaan. Het verbindt uiteenlopende historische perioden met het heden. Door de jaren heen (vanaf de 13de eeuw) heeft Den Haag zich gevormd om het hof van de graaf. Maar ook rond de parochiekerk en dan met name onze ‘oude Jacob’. Boeren, burgers en buitenlui zijn in de eeuwen neergestreken en hebben zich aan Den Haag gebonden. Graag zien wij de parallel met heden ten dage. Boeren, burgers en lieden van buiten de (oude) parochie(grenzen) voelen zich aangetrokken tot onze geloofsgemeenschap. Graag willen wij daarom de deuren van onze kerk weer openstellen voor de ‘buitenlui’. Zo laten we ze kennis maken met onze kerk en onze gemeenschap en hen zo mogelijk te binden.

Uitnodigen

Maar ook U, als vaste lezer van het Jacobusnieuws, willen wij uitnodigen op een van de dagen nog eens langs te komen. Er worden (op zaterdag) twee korte orgelconcerten gegeven en op beide dagen vinden rondleidingen plaats. Zo hoort U letterlijk eens iets anders in onze kerk. Tot ziens?
Namens de beheercommissie,
Jos van der Lubbe, voorzitter