Boeren, Burgers en Buitenlui

De Open Monumentendagen, onder het motto Boeren, Burgers en Buitenlui, vielen dit jaar op 9 en 10 september, het weekend dat zo ongeveer in Nederland de herfst begon. Toch hebben we, naar onze schatting, daar weinig hinder van ondervonden. Op zaterdagmorgen begon de lucht te klaren en pas eind van de zondag begon het weer wat te regenen.
Waar we meer invloed van ondervonden, was een huwelijksmis op de zaterdagmiddag en een mis voor de Barmhartigheid op de zondagmiddag, waardoor we beide dagen eerder dan normaal moesten sluiten. Een wat ongelukkige planning, wat we volgende jaren moeten zien te voorkomen.

Groot succes

Ondanks dat de Open Monumentendagen dit jaar dus wat korter uitvielen, mag toch zeker wel gesproken worden van succes. Gemeten naar het aantal deelnemers per uur, hebben we méér mensen bediend dan in voorgaande jaren. Zaterdag bleef de teller om 14:00 uur steken op 328 en zondag kwamen daar tot 15:00 uur nog 436 bij; en ook ná die tijd druppelden er nog mensen binnen. Met 764 totaal een heel mooi resultaat!

Dit was wederom mogelijk door een schare aan vrijwilligers, die eerst wat schroomden om zich aan te melden, maar bij een herhaalde oproep ineens zó massaal toestroomden, dat we een aantal hebben moeten vertellen dat het niet meer nodig was. In elk geval zijn we álle mensen die hebben geholpen óf aan wie we een berichtje hebben gestuurd, dankbaar voor hun inzet!
En wie weet hoeveel van die 764 bezoekers toch nog eens de weg naar onze kerk zal hervinden…..