Vanaf 19 september zijn er weer Open Geloofsavonden. In bijgevoegd prentje meer informatie