CHRISTUS IS WAARLIJK VERREZEN !

“God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te veroordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.”  (Joh. 3,17)

______________________

OPEN GELOOFSAVONDEN

Voor iedereen

Hoe vaak ervaar je het leven als zinloos, en ben je teleurgesteld ?

Jezus Christus kijkt in jouw binnenste met mateloze liefde en Hij staat klaar om jou zijn schat van vrede en geluk te geven !

Vanaf 30 september 2019

Iedere maandag- en vrijdagavond van 20.00 uur – 21.00 uur (behalve 25 oktober)

In de Fatimakapel van de Agneskerk

Newtonstraat 326, Den Haag