Maria Sterre der Zee
Het logo van de Stichting Trix

Jaarlijks vindt op Scheveningen in het kader van de Week van gebed voor de eenheid van de christenen een oecumenische kerkdienst plaats. Een vast onderdeel van die viering is ‘een collecte voor een goed doel’. Elk jaar wordt naar een aansprekend doel gezocht. Zo is in het verleden geld ingezameld voor onder meer het Straatpastoraat in Den Haag, voor de Stichting Exodus en voor de Voedselbank.
In 2017 is ervoor gekozen een donatie te doen aan de stichting TRIX aan de haven van Scheveningen. Deze stichting verzorgt een leer- en rehabilitatieproject voor jongeren en volwassenen die om uiteenlopende redenen zonder passende hulp en praktische opleiding niet of slechts zeer moeilijk aan het werk zouden komen. Tijdens de periode dat de jongeren bij de Trix verblijven worden ze opgeleid in het lassen, maar leren ze ook op een goede manier om te gaan met orde en gezag. Het nakomen van afspraken is zo’n praktisch punt.
De opleiding vindt deels plaats aan de hand van het restaureren van schepen en het nieuw bouwen van kleinere vaartuigen. Daarnaast vervaardigen de cursisten ook kleine, handzame en praktische voorwerpen. Het behalen van diploma’s is bij dit leertraject heel belangrijk, omdat elk behaald diploma een stap is op weg naar een baan in de samenleving: er zal altijd vraag zijn en blijven naar goede vaklui!
Allen die zondag 15 januari 2017 in de kerk van de H. Antonius Abt aanwezig waren, gaven blijk met het steunen van de Stichting Trix in te stemmen: er werd € 1.414,50 gegeven voor dit doel. Woensdag 8 februari 2017 hebben dominee Jan Maasland en Fons de Rouw namens het Oecumenisch Beraad Scheveningen het bedrag symbolisch overhandigd aan de projectleider, Bram Stoop.