Maria Sterre der Zee
Kruisafname

 
Onderwerp van gesprek op deze avond met pastoor Dolf Langerhuizen is onder meer het paastriduüm, de drie dagen voorafgaand aan Pasen.
Op Witte Donderdag herdenken we het Laatste Avondmaal, waarin Christus zich aan ons allen heeft geschonken. Goede Vrijdag is de gedenkdag van het lijden, de kruisiging en de dood van Jezus. Wij denken deze dag over het mysterie van het kwaad.
Paas- of Stille Zaterdag wachten wij de grote gebeurtenis van de verrijzenis af. We denken na over de macht van het kwaad en de grote kracht van het goede dat voortkomt uit het lijden en uit de verrijzenis van de Heer.
Datum: woensdag 22 maart 2017 | Tijd: 20.00-22.00 uur | Plaats: pastorie H. Antonius Abt | Kosten: vrijwillige bijdrage | Aanmelden (graag): bij het secretariaat, tel. 354 17 42