Op 17 oktober is in het bisdom Rotterdam met een speciale eucharistieviering het Jaar van de Sacramenten gestart, dat zal duren tot 9 juli, het feest van de HH. Martelaren van Gorcum.

Wat weten we eigenlijk van de zeven sacramenten? In de Catechismus van de Katholieke Kerk wordt de volgende definitie gegeven: “De sacramenten zijn werkzame tekenen, ingesteld door Christus en toevertrouwd aan de Kerk, waardoor ons het goddelijk leven verleend wordt.” Dat klinkt heel plechtig, maar welke betekenis hebben ze voor ons dagelijks leven als gelovige? We zijn natuurlijk het meest vertrouwd met de Eucharistie, en de andere twee sacramenten van de inwijding in het christelijk geloof: het Doopsel en het Vormsel. Toch zullen velen, daarnaar gevraagd, niet alle betekenissen en bijzonderheden van de laatste twee paraat hebben. Van de sacramenten die ten dienste staan van de geloofsgemeenschap, de Wijding en het Huwelijk kennen we als gelovigen het eerste eigenlijk alleen passief, en van de sacramenten van Genezing: de Boete en Verzoening en de Ziekenzalving, hopen we het tweede pas laat in ons leven echt te ervaren.

Is het daarom geen tijd om in het Jaar van de Sacramenten ons verder te verdiepen in deze heilige “werkzame tekenen” en daarmee misschien wel tot verrassende nieuwe inzichten te komen? Op zes donderdagavonden in de Veertigdagentijd zullen we aan de hand van inleidingen door leden van het pastoraal team verder kennismaken met deze materie.

1) Doop en Vormsel – parochievicaris Rivadeneira Aldas (3 maart)
2) Eucharistie – pastoor Langerhuizen (10 maart)
3) Huwelijk – diaken van Zoelen (17 maart)
4) Priesterwijding – pastoor Langerhuizen (24 maart)
5) Ziekenzalving – parochievicaris Wang (31 maart)
6) Boete en verzoening – parochievicaris Rivadeneira Aldas (7 april)
Waar: Maria ten Hovezaal; Willemstraat 60ª of digitaal
Aanvang: 20.00 uur
Afsluiting: 21.30 uur

Zie de informatie achter in de kerken of op de website www.rkdenhaag.nl.
Opgave via het parochiesecretariaat tel. 070-8209866 of parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl