In het najaar van 2020 is reeds een start gemaakt met het boek Job in de najaarscatechese. Helaas kon deze door de corona-maatregelen niet voortgezet worden. Het thema leent zich bij uitstek voor de contemplatie in de Veertigdagentijd en daarom is er voor gekozen om deze catechese opnieuw parochiebreed aan te bieden.

De catechese zal interactief via Zoom aangeboden worden op drie donderdagavonden in maart. Men kan zich hiervoor opgeven bij het parochiesecretariaat met vermelding van uw naam en emailadres, waarop u de link naar de Zoom-meeting wilt ontvangen. Aanmelden via: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl

Deelnemers aan de Zoom-meeting ontvangen elke avond rond 19.45 uur de link in hun mailbox.

Programma: 
20.00 uur start van de lezing
20.45 uur gelegenheid voor vragen
21.00 uur einde van de avond

Per avond vindt u de overweging en vragen naar aanleiding van de lezing in het catecheseboekje. Deze zijn per 28 februari digitaal op te vragen bij het parochiesecretariaat en zullen aan deelnemers digitaal verstrekt worden. Ook zullen de boekjes achterin de kerken verspreid worden.

We zijn ons bewust dat het niet voor alle parochianen gegeven of wenselijk is om via hun computer in de avonduren deel te nemen aan catechese-activiteiten. In dat geval kunt u met gebruik van dit boekje op eigen wijze in verbondenheid deelnemen door middel van het lezen van de bijbelteksten met bijbehorende overweging en het beantwoorden van de vragen. Mede namens de inleiders van de avonden, pastoor Dolf Langerhuizen en parochievicaris Johnny Rivadeneira Aldás, wensen wij u een vruchtbare voorbereiding op het Paasfeest en een gezegende Veertigdagentijd.