Geloofsvorming in de Veertigdagentijd
HET VERHAAL VAN DE BABYLONISCHE BALLINGSCHAP
(597-536 V.C)

De geschiedenis en het verhaal van de Babylonische ballingschap gaat over de betekenis van het lijden en het gevoel dat God verdwenen is. Het hele volk is in een moment van een diepe crisis, maar de crisis van het volk dient als model van elke persoonlijk crisis.

Het is noodzakelijk om je voor te stellen wat de vernietiging van de tempel voor de Hebreeën betekende: in zekere zin betekende dit het verlies van hun God, of op zijn minst hun relatie met Hem. Zij hebben geen tempel om met God in contact te zijn, zij hebben geen land, zij worden buitenlanders. Deze wanhoop wordt heel goed weerspiegeld in Psalm 137, waar de Hebreeën, die treuren om het verlies van de tempel aan de oevers van de rivier in Babylon, hun citer aan de bomen hangen en weigeren liedjes voor God te zingen in een vreemd land. Daardoor zijn ze zonder God geraakt, wat betekenis gaf aan hun hele geschiedenis als individu en als natie.

Na 70 jaar kunnen zij terug naar hun eigen land en het eerste Paasfeest dat zij weer met grote vreugde hebben gevierd was PASEN in Jerusalen.

Op zes donderdagavonden in de Veertigdagentijd zullen we ons, aan de hand van deze verhalen, verdiepen in deze periode van Ballingschap van het Joodse volk en de betekenis hievan voor ons persoonlijke geloofsleven:
1) Inleiding – Profeet Elias en de afgoderij (27 februari)
2) Jeremia’s roeping en zijn prediking (5 maart)
3) Ezechiel en de wagen van vuur (12 maart)
4) Jona’s crisis en de bekering van Ninive (19 maart)
5) Tobit en het leven van de Joden in ballingschap (26 maart)
6) Esdras / Nehemias : de terugkeer van ballingschap en de viering van Pasen (2 april)

Waar: Maria ten Hovezaal; Willemstraat 60ª
Aanvang: 19.45 uur met koffie/thee; aansluitend aan de avondmis in de St. Jacobuskerk.
Afsluiting: 21.30 uur

  • Indeling van de avond – ontmoeting – inleiding – uitwisseling- afsluiting met de Completen.
  • Verrassende inleiders! Vrije bijdrage!

Informatie: Adele Nieuweboer 070 – 3863457
Opgave via het parochiesecretariaat
Parochie Maria Sterre der Zee Neuhuiskade 97 2596 XK Den Haag
T: 070-8209866
E: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl