GELOOFSVORMING IN DE VEERTIGDAGENTIJD
Christus, Gods lijdende Dienaar, trekt met ons mee

Ook dit jaar organiseren wij een bezinning en vorming op weg naar Pasen. U bent hartelijk welkom om hieraan deel te nemen.
 Nooit meegedaan? Deelname is een kans!
Wij hopen dat ook dit jaar weer vele parochianen en andere belangstellenden zullen deelnemen! Het is dé kans om eens over je geloof en je geloofsvragen met elkaar, met de priesters en de leden van het pastoraal team te kunnen praten. Iedereen is welkom.
De inleidingen zullen worden gegeven door de leden van het pastoraal team van de Parochie Maria Sterre der Zee en de Broeders van St Jan. We verwelkomen enkele nieuwe inleiders waaronder Diaken Henk van Zoelen, pastoraal werker Jan Eijken en vicaris J. Rivadeneira!

Inhoud

We verdiepen ons (hoe kan het anders) in het Lijden van Christus aan de hand van de teksten van de profeet Jesaja over de Lijdende Dienaar des Heren.
Het is prachtig om te zien hoe deze teksten uit het Oude Testament vooruitblikken op het Lijden en Sterven van Jezus.
De Lijdende Dienaar is een voorafbeelding van Jezus, die het lijden van de mensheid, dus ook ons eigen lijden, draagt.
Op zes donderdagavonden bezinnen we ons op het Lijden van Christus aan de hand van de vier liederen van de Dienaar des Heren en enkele teksten van het Nieuwe Testament.

Verloop van de avonden

Na de Avondmis (19.15 uur) begint om 20.00 uur een korte inleiding over de Bijbeltekst. Daarna volgt een gesprek in kleine groepen. De avond wordt besloten met de gezongen Completen in de kerk om ongeveer 21.30 uur. U krijgt wekelijks een boekje met dagteksten, om gedurende de week te overwegen en te bidden, verenigd in de Geest met alle andere deelnemers en met degenen die thuis aan de geloofsvorming meedoen.

Praktische informatie:

Op de donderdagavonden in de veertigdagentijd (7, 14, 21 en 28 maart; 4 en 11 april)
19.45 u  Koffie of thee in de Maria ten Hovezaal (pastorie van de H. Jacobus de Meerdere kerk, Willemstraat 60 in Den Haag)
20.00 u  Inleiding
20.30 u  Uitwisseling in kleine groepen in de pastorie
21.20 u  Gezamenlijke afsluiting met het zingen van de Completen in de kerk
Kosten: € 5 (eenmalig) op de eerste avond
Informatie: Adèle Nieuweboer tel. 070- 3863457
Opgave kan telefonisch of per e-mail bij het parochiesecretariaat; tel. 070-8209866 en parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl Deze geloofsvorming is bedoeld voor de hele parochie Maria Sterre der Zee en is een mooie voorbereiding op Pasen.