Wie kent het liedje niet Te Lourd op den bergen verscheen in een grot?

Van 26 april tot 4 mei 2024 zullen wij weer als geloofsgemeenschappen R.K. Den Haag naar Lourdes gaan. Het thema van de reis zal zijn:’ Dat men hier in processie komt.’
Laten wij hieraan gehoor geven en in processie naar Lourdes gaan.
Het pastorale team tijdens deze reis bestaat uit pastor Tom Kouijzer van de parochie De Vier Evangelisten en pastoor Dolf Langerhuizen van de parochie Maria Sterre der Zee.
De kosten voor deze 9- daagse busreis zullen € 1025 per persoon zijn. De toeslag voor een 1-persoonskamer bedraagt € 288,=

De informatie bijeenkomsten zullen zijn:
Zaterdag 20 januari 2024 om 14.00 uur in de pastorie van de Paschalis Baylonkerk, Neuhuyskade 97, Den Haag
Zaterdag 27 januari 2024 om 14.00 uur in de Emmauskerk, Leyweg 930, Den Haag

Aanmeldingen voor een van de bijeenkomsten bij:
Maria Bleumer liefst via email m.s.bleumer@planet.nl met opgave van locatie
of telefonisch via 06- 24268913. Bellen tussen 18:00 en 21:00 uur (niet op dinsdag)