Mens en natuur

Slechvalk Jacobus

Paus Franciscus heeft in zijn encycliek Laudato Si (2015) de verantwoordelijkheid van de mens voor milieu en natuur onderstreept. Deze encycliek kreeg een warm onthaal binnen kerkelijke kring, maar zeker ook wereldwijd van milieuorganisaties. De Jacobuskerk levert een concrete bijdrage aan deze oproep van de paus. Sinds enkele jaren is er namelijk in onze toren een nestkast geplaatst voor slechtvalken. Dit is een beschermde roofvogelsoort, die met behulp van dit soort nestkasten langzamerhand weer terug kan keren in de Nederlandse fauna. Na enkele jaren van broedpogingen bleek er in 2017 een succesvol nest te zijn met drie jongen. Deze drie jonge vogels zijn door medewerkers van de Vereniging voor Roofvogels geringd en door vicaris Van der Helm gezegend en voorzien van een doopnaam. Met grote trots melden wij nu dat er rond 14 april weer vier jonge vogels in onze toren geboren zijn. Het ringen heeft inmiddels plaatsgevonden en in de komende weken zullen deze, nu nog pluizige, vogels zelfstandig uitvliegen.

Zie ze vliegen

De nestkast is geplaatst in de torenspits op de plaats van een van de rode luikjes. Vanaf de Kazernestraat en Willemstraat is er het beste zicht op de nestkast. Je kunt dan ook het uitstekende rooster zien, als landingsplaats en uitkijkpost. Zeker in deze tijd van opgroeiende jongen zijn de ouders regelmatig goed te zien. Om je te kunnen oriënteren: volg het witte spoor van de uitwerpselen! Ook dat is natuur!