20240401_Maastricht_Reliek_KL_08_©RamonMangold-scaled

Meld u aan!

Wilt u deelnemen? Wilt u met een groep naar de kathedraal in Rotterdam komen? Of ook meehelpen als vrijwilliger?

Ga dan naar het formulier.

Samen mogen we als Kerk van Rotterdam de relieken van de heilige Bernadette verwelkomen. Uw hulp tijdens deze dagen is zeer gewenst en ook hard nodig. Wij zoeken vrijwilligers die in deze dagen biddend en wakend aanwezig willen zijn bij het reliekschrijn, of mee willen helpen op een andere manier.


Lourdeskapel
Kapel O.L. Vrouw van Lourdes in Scheveningen

Agenda

Dinsdag 9 april

 • 9.30 uur Eucharistieviering in afwachting van de relieken
 • 10.00-10.30 uur Verwachte aankomst van de relieken en ontvangst met een kleine ceremonie
 • 10.30-12.00 uur Kathedraal gesloten
 • 12.00-19.30 uur Openstelling kathedraal, stil gebed
 • 19.30-21.30 uur Inleiding voor alle belangstellenden; “Lourdes en andere verschijningen van Maria. Wat is haar rol bij de (nieuwe) evangelisatie? (door pastoor Jeroen Smith)

Meld u aan!

Wilt u deelnemen? Wilt u met een groep naar de kathedraal in Rotterdam komen? Of ook meehelpen als vrijwilliger?

Samen mogen we als Kerk van Rotterdam de relieken van de heilige Bernadette verwelkomen. Uw hulp tijdens deze dagen is zeer gewenst en ook hard nodig. Wij zoeken vrijwilligers die in deze dagen biddend en wakend aanwezig willen zijn bij het reliekschrijn, of mee willen helpen op een andere manier.

Woensdag 10 april

 • 9.30 uur Openstelling kathedraal, eucharistieviering
 • 10.00-13.30 uur Stil gebed
 • 14.00-17.00 uur Eucharistieviering met ziekenzegening en ontmoeting, speciaal voor ouderen en zieken
  • 14.00 uur: aanvang eucharistieviering
  • 15.15 uur: Ontmoeting
  • 17.00 uur: Afsluiting
  • Voor hen die ziek zijn, moeten leven met een beperking of kwetsbaar zijn door ouderdom is op bedevaart gaan vaak een bron van troost en bemoediging. Helaas is het voor deze groep vaak moeilijker om ver te reizen. Daarom is het mooi dat Lourdes naar Rotterdam komt. Op woensdagmiddag 10 april is er speciaal een middag voor zieken, ouderen en mensen die leven met een beperking.
  • Zorginstellingen zijn van harte uitgenodigd om met een groep deel te nemen aan deze viering. Deze zal ook via livestream (YouTube-kanaal bisdom Rotterdam) te volgen zijn voor hen voor wie de reis naar Rotterdam niet mogelijk is. De kathedraal is toegankelijk voor rolstoelen maar heeft hiervoor beperkt ruimte.
  • Aanmelden voor deze viering is nodig en kan via het formulier
 • 17.00-19.30 uur Openstelling kathedraal, stil gebed
 • 19.30-21.30 uur Impulsbijeenkomst redacties parochiebladen en -websites
  • 19.30 uur Inloop en gelegenheid voor gebed bij de relieken van de h. Bernadette
  • 20.00 uur Welkom, opening door bisschop Van den Hende, inleiding door de bisschop op het thema: gebed en bedevaarten
  • 20.30 uur Gesprek, uitwisseling aan de hand van enkele verdiepingsvragen, gezamenlijk nadenken: hoe kunt u aandacht besteden aan het thema?
  • 21.30 uur Praktische tips, schrijftips, fotografietips, AVG-tips door Daphne van Roosendaal (communicatie bisdom)
  • 22.00 uur Afronding
  • “Voor ons als gelovigen is het steeds weer nodig een verdiepingsslag te maken”, zegt bisschop Van den Hende. Parochiebladen en parochiewebsites hebben daarin een belangrijke rol. Daarom zijn redactieleden van parochiebladen en -websites uitgenodigd voor een inhoudelijke ontmoeting op woensdagavond 10 april.
  • Deze bijeenkomst heeft als thema: gebed en bedevaarten. Bisschop Van den Hende zal op deze avond een korte inleiding verzorgen en er is veel ruimte voor gesprek en uitwisseling, zodat u op deze avond ideeën op kunt doen voor uw eigen blad en/of website.
  • Aanmelden is nodig en kan via het formulier
 • 20.00 uur Kathedraal gesloten

Meld u aan!

Wilt u deelnemen? Wilt u met een groep naar de kathedraal in Rotterdam komen? Of ook meehelpen als vrijwilliger?

Samen mogen we als Kerk van Rotterdam de relieken van de heilige Bernadette verwelkomen. Uw hulp tijdens deze dagen is zeer gewenst en ook hard nodig. Wij zoeken vrijwilligers die in deze dagen biddend en wakend aanwezig willen zijn bij het reliekschrijn, of mee willen helpen op een andere manier.

Donderdag 11 april

 • 10.00 uur Openstelling kathedraal
 • Lourdesdag
  • “Lourdesdag” voor parochies en bedevaartgroepen in de parochies, waaraan ook bisschop Van den Hende in de middag deelneemt. Alle onderdelen van een dag in Lourdes komen samen op deze dag.
  • 10.30 uur Gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen
  • 11.00 uur Eucharistieviering
  • 12.30-14.00 uur Lunch en ontmoeting (breng zelf uw lunch mee)
  • 13.15 uur Gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen
  • 14.00-14.45 uur Zingen Maria liederen
  • 15.00-16.00 uur Lof met ziekenzegen
  • 16.00-17.00 uur Rozenkransgebed met afscheid nemen van het schrijn en de grot
 • 17.00-19.00 uur Openstelling kathedraal, stil gebed
 • 19.30-21.30 uur Sing-in Marialiederen en ontmoeting
  • Tijdens deze Sing-in rond bedevaartsliederen worden in het bijzonder Marialiederen gezongen. Deze avond staat het samen zingen centraal. Kerkmusicus Marc Schaap, dirigent van het koor van de kathedraal zal de avond leiden en doet dat samen met zuster Maria Nadiya Beznadiynych SSVM die bij de liederen over Maria zal vertellen. Wie komt, leert op deze avond de bekende en minder bekende Marialiederen. M.m.v. het kathedrale koor IHSE
  • Aanmelden is nodig en kan via het formulier
  • Lees ook: Leer de bekende en onbekende Marialiederen zingen (voorpublicatie Tussenbeide)
 • 22.00 uur Kathedraal gesloten

“Lourdesdag”

Pastoor Marc Leroy a.a. (lid van de diocesane werkgroep bedevaarten) nodigt iedereen uit voor een dag Lourdes in Rotterdam:

Meld u aan!

Wilt u deelnemen? Wilt u met een groep naar de kathedraal in Rotterdam komen? Of ook meehelpen als vrijwilliger?

Samen mogen we als Kerk van Rotterdam de relieken van de heilige Bernadette verwelkomen. Uw hulp tijdens deze dagen is zeer gewenst en ook hard nodig. Wij zoeken vrijwilligers die in deze dagen biddend en wakend aanwezig willen zijn bij het reliekschrijn, of mee willen helpen op een andere manier.

Vrijdag 12 april

 • 9.30 uur Openstelling kathedraal, eucharistieviering
 • 10.00-15.00 uur Stil gebed
 • 15.00-16.00 uur Kruisweg van Lourdes
 • 16.00-19.30 uur Openstelling kathedraal, stil gebed
 • Jongerenprogramma
  • Avondprogramma voor jongeren, waaraan ook bisschop Van den Hende deelneemt
  • 18.00-19.30 uur Gezamenlijke maaltijd
  • 20.00 uur Internationale eucharistieviering
  • 21.00-22.00 uur Lourdes lichtprocessie
  • 22.00-23.30 uur Aanbidding, stil gebed en gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen
 • 24.00 uur Kathedraal gesloten

Jongerenprogramma met lichtprocessie

Zuster Maria Nadiya SSVM nodigt jongeren uit voor het jongerenprogramma op vrijdagavond! Zuster Maria Nadiya SSVM is lid van de diocesane werkgroep bedevaarten.

Meld u aan!

Wilt u deelnemen? Wilt u met een groep naar de kathedraal in Rotterdam komen? Of ook meehelpen als vrijwilliger?

Samen mogen we als Kerk van Rotterdam de relieken van de heilige Bernadette verwelkomen. Uw hulp tijdens deze dagen is zeer gewenst en ook hard nodig. Wij zoeken vrijwilligers die in deze dagen biddend en wakend aanwezig willen zijn bij het reliekschrijn, of mee willen helpen op een andere manier.Portret van Bernadette Soubirous

Bron: Stella Maris & Bisdom Rotterdam
Uitgelichte foto: Reliek Bernadette in Maastricht – foto: Ramon Mangold.