In het zuiden van Bangladesh leven de armste mensen veelal van landbouw. Door klimaatverandering gaan oogsten steeds vaker verloren. Hierdoor groeit de armoede, die kwetsbare groepen extra treft. Een beroepsopleiding biedt uitkomst.

Wat is er aan de hand?

Bangladesh, in Zuidoost-Azië, bestaat grotendeels uit een laagvlakte, waardoor het land gevoelig is voor de gevolgen van klimaatverandering: langere periodes van droogte, intensievere moessonregens en meer orkanen. De uitgestrekte rivierdelta in het zuiden raakt vaker overstroomd, waardoor zeventig procent van de landbouwgrond al is verzilt. Oogsten gaan verloren en meer dan de helft van de mensen leeft er onder de armoedegrens. De armste mensen leven veelal alleen van de landbouw. Ze hebben geen andere bron van inkomsten, wat hen extra kwetsbaar maakt. Het gaat vooral om mensen met een beperking, vrouwen en minderheden. Culturele tradities en sociale uitsluiting maken het voor hen extra moeilijk een inkomen te verdienen.

Wat willen we bereiken?

De organisatie Caritas Bangladesh wil vrouwen die aan het hoofd van een huishouden staan (meestal weduwen en alleenstaande moeders), mensen met een beperking en minderheden in staat stellen een inkomen te verdienen, waarmee ze hun familie kunnen onderhouden. Dit draagt bij aan het veranderen van de negatieve beeldvorming over deze groepen.
In dit project volgen 200 mensen een beroepsopleiding naar keuze. Daarna kunnen de deelnemers met meer zelfvertrouwen solliciteren. Het doel is dat tachtig procent van hen na de opleiding betaald werk vindt. Hierdoor verbetert het leven van de deelnemers én hun families.

Hoe doen we dat?

Caritas Bangladesh biedt een beroepsopleiding aan in losse modules, die zijn aangepast aan de doelgroep. De beoogde deelnemers hebben vaak beperkte mogelijkheden om te reizen, dus komt de opleiding komt naar hen toe, met mobiele scholen. Marktonderzoek moet uitwijzen welke mogelijkheden voor banen er zijn en er worden contacten gelegd met lokale ondernemers. Deelnemers die zelf een bedrijfje willen beginnen krijgen een klein startkapitaal. De lokale overheid steunt het project en stelt ruimte voor de mobiele scholen beschikbaar.
Doneer aan Vastenactie en geef deze kwetsbare groepen de kans op een opleiding en betaald werk !