Tijdens het Hoogfeest van Kerkwijding en de Gedachtenis van de H. Jacobus hebben jl. zondag Yvonne van der Burch en Yves Fonk de onderscheiding ‘Santiago de Spada’ ontvangen. Yves Fonk was jarenlang penningmeester van de PCI en Yvonne van der Burch meer dan 25 jaar lid van de schoonmaakgroep en actief in de ouderenbezoekgroep de St. Jacobsstaf. Tijdens de Hoogmis, waarin pastoor Kurvers celebreerde, werd de Missa Festiva van Gretchaninov ten gehore gebracht en natuurlijk ook het Locus iste. Na afloop was er een feestelijk samenzijn in de pastorie.