Dinsdag heeft de gemeente Den Haag de beperkingen op de OLV Onbevlekt Ontvangen aan de Elandstraat opgeheven, hetgeen betekent dat de kerk normaal gebruikt kan worden. Het parochiebestuur wil geen enkel risico nemen voor de kerkgangers en de vrijwilligers, daarom blijft de omgeving van de hoofdingang nog tijdelijk afgesloten in ieder geval tot we meer zicht hebben op de reparatie van de leien van de torenspits. De zij-ingangen aan de da Costastraat (invalideningang) en de Helmerstraat zijn veilig te gebruiken. We proberen een oplossing te vinden om de hoofdingang veilig te kunnen gebruiken want het is uit liturgisch oogpunt wenselijk om via de hoofdingang aan de Elandstraat onze mooie kerk te betreden.

Vanwege de beperking van de nooduitgangen (het wegvallen van de hoofdtoegang) mogen er maximaal 200 personen in de kerk zijn.

De OLV Onbevlekt Ontvangen aan de Elandstraat. Bron: Kerkfotografie