Zondag 16 januari 2022 vindt om 10.00 uur in de Nieuwe Badkapel de jaarlijkse oecumenische viering plaats van de kerken aangesloten bij het Oecumenisch Beraad Scheveningen (OBS). Dat zijn de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk, de Bethelkerk en de Antonius Abtkerk. Dit gebeurt in het kader van de Week voor gebed voor eenheid en het thema is ‘Licht in het duister’. Voorgangers zijn ds. Charlotte van der Leest, diaken Henk van Zoelen en ds. Gerco Lock. Muzikale medewerking wordt verleend door cantors van gemengd koor Laus Deo onder leiding van Patrick Hopper. Stephen Kavelaar bespeelt het orgel.
Vanwege de coronamaatregelen is de viering alleen te volgen via www.nieuwebadkapel.nl. De viering is daar later ook terug te zien.
Collecte

Bayan krijgt thuis les van een vrijwilliger
foto Taal aan Zee

Gewoontegetrouw wordt er tijdens de oecumenische viering gecollecteerd voor een diaconaal doel, deze keer voor Taal aan Zee, een Haagse vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor vluchtelingen, asielzoekers en andere kwetsbare anderstaligen die Nederlands willen leren. Op jaarbasis zetten zich zo’n 350, ook Scheveningse, vrijwilligers in voor 1200 tot 1500 mensen die het Nederlands nog niet machtig zijn.
Een collecte in een Badkapel zonder kerkgangers levert natuurlijk weinig op voor Taal aan Zee. Daarom aan u het vriendelijke verzoek uw gift voor deze organisatie over te maken op bankrekening NL81 RABO 0102 4487 36 ten name van Parochie Maria Sterre der Zee, onder vermelding van ‘Taal aan Zee’. Wij rekenen weer graag op u en bedanken u bij voorbaat.
Mede namens Greet Kappers en Fons de Rouw van het OBS,
Nelly Oosthoek
Voor meer informatie: www.taalaanzee.nl