De Haagse gemeenschap van Kerken heeft samen met leden van het Overlegorgaan Joden Christenen moslims en met vertegenwoordigers van de Nederlandse Hindoeraad en van Pax condoleances aangeboden aan de bevolking van België in de persoon van de Belgische Ambassadeur in Nederland, Zijne Excellentie de heer Chris Hoornaert.
De aanslagen in Brussel waren de aanleiding om het Oecumenische Vredesgebed op vrijdag 1 april in het teken te plaatsen van de herdenking van de slachtoffers van deze aanslagen en van andere terroristische aanslagen die gepleegd werden zoals in Lahore en Mosul. Vertegenwoordigers van andere religieuze stromingen waren van harte uitgenodigd om aan dit gebed deel te nemen. Het gebed kreeg die dag dan ook een interreligieus karakter. Het gebed ving aan om 13.30 uur en vond plaats op het plein vóór de kerk van de H Jacobuskerk, Parkstraat 65A, Den Haag.
We geloven dat religie de beste krachten in mensen naar boven kan brengen. Gelovige mensen beschouwen de aarde en de samenleving als een geschenk en een opdracht. Het is een geschenk om door te geven aan de generaties die na ons komen en een opdracht om in gerechtigheid en vrede deze samenleving op te bouwen. De diversiteit die we ervaren nodigt uit om elkaar te ondersteunen om vanuit het beste van onze tradities samen te bouwen aan die ene wereld die de Eeuwige ons heeft toevertrouwd
Namens het bestuur van de HGK Dr A.J.M.van der Helm, voorzitter en M.V. Quarles van Ufford, secretaris