Het Oecumenisch Beraad Scheveningen nodigt ieder van harte uit voor het gezongen
morgengebed op twee zaterdagochtenden in oktober en november. De bezoekers zingen in beurtzang verschillende liederen met de voorzanger en luisteren naar een korte tekst uit de Bijbel. De liturgie is geïnspireerd op het morgengebed van de Zusters Karmelietessen van het klooster van het Goddelijk Hart van Jezus in Sittard en van de Benedictijnse monniken van de Sint Adelbertabdij in Egmond.

Data: zaterdag 28 oktober en 25 november
Aanvang: 8:00 uur
Locatie: Antonius Abtkerk, Scheveningseweg 233

Antonius Abt kerk