Het Oecumenisch Beraad Scheveningen nodigt ieder van harte uit voor het gezongen morgengebed op zaterdag 24 februari 2024. De bezoekers zingen in beurtzang verschillende liederen met de voorzanger en luisteren naar een korte tekst uit de Bijbel. De liturgie is geïnspireerd op het morgengebed van de Zusters Karmelietessen van het klooster van het Goddelijk Hart van Jezus in Sittard en van de Benedictijnse monniken van de Sint Adelbertabdij in Egmond.

Aanvang: 8:00 uur
Locatie: Antonius Abtkerk, Scheveningseweg 233