Lourdes

Nogmaals maken wij u graag attent op de aankomende bedevaart naar Lourdes in september dit jaar.
Afgelopen zaterdag 25 maart, toevallig op het hoogfeest van Maria Boodschap, was de eerste informatiebijeenkomst voor de pelgrims, van zowel parochie de Vier Evangelisten (zuid) als parochie Maria Sterre der Zee (noord) die dit jaar naar Lourdes gaan.
Het thema van deze pelgrimstocht zal zijn: ‘Want de Heer heeft mij grote dingen gedaan’. Deze zin komt uit het Magnificat, de lofzang van Maria, zoals beschreven in het Lucas evangelie. Misschien ondergaat u in Lourdes een bijzondere ervaring als u bijvoorbeeld deelneemt aan de lichtprocessie of een bad neemt in het water uit de bron.
De reis met de bus is van 20 t/m 28 september en met het vliegtuig van 22 t/m 27 september. De groepen zullen in Lourdes een gemeenschappelijk programma hebben. De kosten voor beide reismogelijkheden zijn 899,- euro. Financiën mogen geen belemmering vormen om mee te gaan. Informeert u anders bij mij.

Informatiebijeenkomst

Noteert u alvast in uw agenda de volgende informatiebijeenkomst. Deze is op zaterdag 22 april in de Marlotkerk aan het Bloklandenplein  15 te Den Haag. Om 10:00 uur heten wij u van harte welkom met een kopje koffie!
 
Cisca van der Sluijs, werkgroep bedevaarten
06 28327388