prent-onze-vader2Het zal u niet ontgaan zijn: vanaf de Eerste Zondag van de Advent bidden wij het ‘Onze Vader’ in een gewijzigde versie. Een opmerkelijke verandering vinden we in de strofe “vergeef ons onze schuld  zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.” Dit is in de nieuwe vertaling geworden “vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren”. Een andere wijziging vinden we bij “en leid ons niet in bekoring” dat nu geworden is: “en breng ons niet in beproeving.”
Een uitgebreide toelichting door pastoor Langerhuizen met betrekking tot deze wijzigingen kunt u nalezen in het december/januari nummer van ons parochieblad Stella Maris. (klik hier)
 
Onderstreept vind u de gewijzigde tekst.

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Priester:
Verlos ons, Heer, van alle kwaad,
geef genadig vrede in onze dagen,
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,
altijd vrij mogen zijn van zonde,
en beveiligd tegen alle angst en onrust,
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop,
de komst van onze Verlosser Jezus Christus.
Allen:
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. (Het Amen vervalt)