Administratie

Door de bisschoppenconferentie is recent besloten tot de invoering van een nieuwe oplossing voor de automatisering van de onder de bisdommen vallende parochies. Bisdom Rotterdam heeft de parochies en PCIen hierover geïnformeerd tijdens de vicariaatsbijeenkomsten op 19 en 20 juni jl.
Tot op heden wordt Navision door de bisdommen aangeboden aan de parochies voor het voeren van ledenadministraties, de kerkbijdragen, de financiële administratie en de begraafplaatsenadministratie.

Nieuwe oplossing

De nieuwe automatisering zal bestaan uit een combinatie van twee standaardoplossingen die, waar nodig, onderling gekoppeld zullen worden: Exact Online en DocBase. Exact Online wordt gebruikt voor het voeren van de financiële administratie. DocBase is bedoelt voor de ledenadministratie. Deze combinatie maakt het mogelijk om parochies een volledige nieuwe oplossing aan te bieden voor zowel de ledenadministratie, de kerkbijdrage-administratie, de begraafplaatsenadministratie als ook de financiële administratie. Vanzelfsprekend zal ook in deze nieuwe oplossing worden voorzien in een koppeling met SILA.

Planning implementatie

De nieuwe automatisering dient begin 2019 in alle parochies te zijn doorgevoerd. Er wordt voor het bisdom een werkgroep opgericht die tevens zal dienen als klankbordgroep. Als parochie Maria Sterre der Zee streven wij ernaar om het pakket zo snel mogelijk te implementeren.
Wij zijn er van overtuigd dat we met deze oplossingen zijn voorbereid op veranderende wet- en regelgeving, gebruiksvriendelijke programma’s krijgen en informatie beter kunnen ontsluiten.
Conny Huisman, secretaris