Afgelopen week stond in het teken van extra coronamaatregelen door de overheid om het stijgend aantal besmettingen en daarmee een tweede besmettingsgolf een halt toe te roepen. Binnen parochie Maria Sterre der Zee hebben we in het verlengde hiervan het belang van de zielzorg voor onze parochianen en het belang van de veiligheid van een ieder afgewogen. Dit hebben we mede gedaan op basis van input onze geloofsgemeenschappen.

Wij komen tot de conclusie dat het op dit moment daarom zaak is om per direct de niet-noodzakelijke activiteiten af te schalen om het aantal personenbewegingen te beperken. Dit geldt voor vier weken met uitzondering van de sacramentenbediening en uitvaarten en de vergaderingen van het parochiebestuur, het pastoraal team en het crisisteam.

  • Vieringen gaan door met maximaal 30 bezoekers (exclusief personeel en kinderen onder de 13 jaar).
  • Reserveren is verplicht (telefonisch via het lokale secretariaat of via www.meevieren.nl/mariasterrederzeedenhaag).
  • Samenzang is niet mogelijk. Maximaal 2 cantores kunnen de viering muzikaal ondersteunen.
  • Overige sacramenten kunnen toegediend worden in overleg tussen bedienaar en betrokkenen;
  • Koorrepetities, gebedsgroepen, catechese, werkgroepen, vergaderingen, enz. stoppen per direct.

Wij realiseren ons dat dit wederom vergaande maatregelen zijn die iedereen raken. Wij willen echter duidelijk maken dat we als geloofsgemeenschap de pandemie serieus nemen en dat deze maatregelen noodzakelijk zijn voor de veiligheid van vaak kwetsbare personen en hun familie.

In het Evangelie van vandaag lezen we dat we niet bevreesd moeten zijn omdat God ons niet vergeet: “ja zelfs de haren op uw hoofd zijn alle geteld”(Lc. 12, 6-7). Mogen we in dit vertrouwen elkaar steunen en bemoedigen de komende periode  in de verwachting dat Hij alles ten goede zal keren.

Het crisisteam