Het pastoraal team organiseert in het najaar najaarscatechese2016 drie catechese-avonden, die in het teken staan van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Paus Franciscus heeft dit Heilig Jaar afgekondigd voor de gehele Rooms-Katholieke kerk. Het is een oproep aan ieder om barmhartigheid te stellen boven een harde opstelling jegens onze naasten. Gedachtig de woorden van de profeet Ezechiël (hoofdstuk 36, vers 26):
Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten; Ik zal het stenenhart uit uw lichaam verwijderen en een hart van vlees geven.”
Programma
Donderdag 13 oktober: De werken van barmhartigheid. Inleider: Marijke Witteman, pastoraal werkster
Donderdag 27 oktober: De geestelijke werken van barmhartigheid. Inleider: Jan Eijken, pastoraal werker
Donderdag 10 november: De exhortatie Amoris Laetitia van paus Franciscus over huwelijk en seksualiteit. Inleider: Ad van der Helm, parochievicaris
De bijeenkomsten worden gehouden in de pastorie van de Paschalis Baylonkerk, ingang Paschalispad 1. Aanmelden via parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl of 070 820 98066.
Meer informatie vindt u in deze flyer.
U bent allen van harte welkom!
Jan Eijken, pastoraal werker