Pauselijke encycliek Fratelli Tutti
Met deze door de heilige Franciscus van Assisi geïnspireerde encycliek wil de paus alle broeders en zusters in contact brengen met diens visie op het door het Evangelie geschetste leven in broederschap en sociale vriendschap. Juist in deze tijd is het nodig elke persoon te erkennen, te waarderen en lief te hebben ongeacht de omstandigheden waarin deze persoon verkeert.

Op drie donderdagavonden wordt in de Maria ten Hovezaal van de H. Jacobus de Meerdere deze encycliek van paus Franciscus besproken.
De avonden zijn op:

  • 28 oktober. Pastoor Langerhuizen gaat in op de hoofdstukken 1 (De schaduw van een gesloten wereld), 2 (Een vreemdeling op de weg) en 3 (Een open wereld bedenken en creëren)
  • 4 november. Vicaris Rivadeneira Aldàs behandelt de hoofdstukken 4 (Een hart dat open staat voor heel de wereld) en 5 (De beste politiek)
  • 11 november. René Guldenmund praat over de hoofdstukken 6 (Dialoog en sociale vriendschap), 7 (Wegen naar een nieuwe ontmoeting) en 8 (Religies ten dienste van de broederschap in de wereld).=

Aanvang 20.00 uur. Einde 21.30 uur. Iedereen is van harte welkom. Voorafgaand in is de Willibrorduskapel van de Broeders van St. Jan om 19.00 uur een eucharistieviering.

De encycliek is te bestellen bij het bisdom Breda (e-mail: bestel@rkk.nl); tijdens de avonden zullen ook exemplaren verkrijgbaar zijn (€ 15). De inleiders verschaffen per keer een beknopte hand-out.

Wij zijn blij dat de huidige regels voor de pandemie deze bijeenkomsten weer mogelijk maken. Toch moeten we voorzichtig zijn en elkaar voldoende ruimte gunnen. In verband met de planning daarom graag vooraf opgave bij het parochiesecretariaat: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl. Voor degenen voor wie extra voorzichtigheid geboden of wenselijk is, worden de avonden hybride aangeboden via zoom en/of livestream.

Pastoraatgroep en inleiders zullen u graag verwelkomen.