Najaarscatechese 2019

Hoe moeten wij het Woord van God verstaan?
Pater Johan helpt ons het antwoord vinden. Wij moeten ons realiseren dat de Heilige Schrift voortkomt uit een stadium waarin de tekst eerst is gesproken en mondeling doorgegeven. Daarom moeten wij ons afvragen
welke rol de taal daarbij speelt, over welke realiteit die taal gaat en hoe de lezer die leest. De Bijbel is geen geschiedenisboek, ook geen theologieboek,
maar een relatieboek dat gaat over de relatie tussen God en mens. Staat de mens als toeschouwer aan de kant of is hij deelnemer in de relatie? Aan het evangelie van de beminde leerling, Johannes, kunnen wij zien hoe dat leven met Jezus is. God kijkt naar ieder van ons zoals naar die beminde leerling.

Op drie donderdagavonden wordt dit in de Maria ten Hovezaal besproken. Het centrale thema is Het Offer, en hoe de mens daarin deelnemer in plaats van toeschouwer kan zijn.

De avonden zijn op:
10 oktober
31 oktober
14 november

Zoals gewoonlijk starten wij aansluitend aan de avondmis van 19.15. Aanvang 20.00 uur. Einde 21.30 uur. Iedereen is van harte welkom.

Graag vooraf opgave bij het parochiesecretariaat:
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl