Zondag 19 november kon men in de prachtige Agneskerk genieten van een feestelijk
Caeciliaconcert. Het repertoire van de zes deelnemende koren was gevarieerd. Aan het
begin en aan het eind van het concert werd de patrones van de musici geëerd met
samenzang.
Na een uur luisteren konden de koren en hun publiek napraten bij een glas en iets lekkers.

Veel dank aan de vrijwilligers van de Agnesgemeenschap voor hun grote inzet.

Foto: Gerard van Dommelen
Foto: Gerard van Dommelen