Nebukadnezar
Het feestmaal van Belsazar (met het teken aan de wand)
Rembrandt, ca. 1635

Emeritus pastor John Batist komt een avond vertellen over de profeet Daniël. In de Bijbel staan namelijk prachtige verhalen over deze profeet, zoals de wijze waarop hij de leeuwenkuil overleeft waarin de koning hem heeft laten werpen. Of zijn visioen over de hemel waaraan wij het beeld van God als ‘hoogbejaarde op een troon’ te danken hebben. Of het ontcijferen van het ‘teken aan de wand’ bij koning Nebukadnezar.

De mooie Suzanna

Maar ook het dramatische verhaal over de mooie Suzanna, die door twee rechters dreigt te worden aangerand als zij aan het baden is in haar tuin. Met hun macht en hun valse getuigenissen, denken zij vrijuit te kunnen gaan. Dan blijkt er nog een andere rechter te zijn, Daniël. Bij hem komt alles aan het licht. Omdat hij zich laat leiden door het Licht van God. Een inspiratiebron voor heel wat schilders, en ook voor ons.
We gaan deze verhalen lezen en bespreken, mede aan de hand van uitingen in de kunst.
Datum: donderdag 21 september 2017 | Tijd: 20.00 uur | Plaats: pastorie Antonius Abt | Opgave vooraf bij het secretariaat via antoniusabt@rkdenhaag.nl of tel. 070 – 354 17 42 | Kosten: vrijwillige bijdrage