In deze coronatijd waarin we elkaar toch minder ontmoeten en spreken sturen mensen ons soms hun ervaringen. Het lijkt ons goed ze hier met u te delen. Een eigen rubriekje voor de ervaringen van parochianen is het gevolg. Stuur uw bijdrage naar pastoraatgroep.jacobus@rkdenhaag.nl

Lichtpunt
Deze dagen reis ik weer met de trein naar kantoor. Een keer per week is/was de (huidige) norm. De perfecte gelegenheid om mijn zondagse Eucharistieboekje in de trein achter te laten. Zodat diegene die het vindt een warmtebron mag ontvangen tijdens deze koude en donkere dagen ( Sophia Wang – 8 november 2021)

Gebedsviering
Danken wil ik al de mensen die mee hebben gewerkt en hun energie hebben gegeven voor de prachtige gebedsviering zondagmiddag 14 november. Het was van hoog niveau!

Sint Caecilia
Wat een verassing om op het Hoogfeest van Christus Koning het gemengd koor weer te horen. En hoe! Nu onder leiding van de nieuwe dirigent. Wat een feest en wat heb ik een waardering voor de koorleden die na zo’n lange periode er gewoon weer stonden.

Dank, dank, dank en een hartelijk welkom aan de dirigent. (Zomaar een kerkganger).