Geloofs- en ontmoetingsdag

Op woensdag 25 oktober was er weer de jaarlijkse Geloofs- en ontmoetingsdag van RK Den Haag in de kerk aan de Leyweg.
Uit alle hoeken van Den Haag waren ze gekomen, om deze dag mee te maken.
De dag werd geopend met een plechtige Hoogmis, met muzikale ondersteuning van het koor van deze kerk, aangevuld met enkele vrijwilligers van andere gemeenschappen.

Pater Asa doet een dansje

Hierna werd er in een ontspannen sfeer voor de genodigden, waarvan er meer waren dan op gerekend was, koffie of thee geserveerd, en kreeg ieder, ook nog brood uit het vuistje. Pater Yan Asa vermaakte hierna ons met een dans uit zijn cultuur.
Het geheel werd afgesloten met een plechtig lof.

Dank!

Moe maar voldaan ging ieder weer naar huis. Iedereen die hier zijn medewerking aangegeven heeft dank voor z’n geweldige dag.
Hûb Redegeld ouderenpastoraat H. Driekoningen

Hieronder een kleine impressie van de gezellige lunch