Zuster Clementine

Op 24 en 25 augustus 2019 wordt in alle kerken van de parochie Maria Sterre der Zee gecollecteerd voor de MIVA. Dit jaar is het geld speciaal bedoeld voor hulp aan meisjes in Kameroen.
Verloren generatie
Zuster Clementine woont in Bangang, Kameroen. De inwoners van dit gebied lijden nog steeds aan de gevolgen van de aidsepidemie. Er is een hele generatie verloren gegaan. Hun kinderen zijn eenzaam achtergebleven. Zuster Clementine trekt zich het lot van deze kinderen aan.
Vaardigheden geven toekomst
De meisjes krijgen hulp in het ontwikkelen van hun vaardigheden. In een sober klooster, geen stromend water, geen toilet, soms elektriciteit, vangt zuster Clementine ze op. Ze krijgen naailes, computerles of leren het kappersvak. Dankzij zuster Clementine hebben zij weer kans op een mooie toekomst.
Zuster Clementine: “Een glimlach toveren op het gezicht van de meisjes, daar doe ik het voor.” Ze bezoekt kansarme gezinnen en kinderen. Zij geeft ze de zorg die zo hard nodig is.
Medische hulp
Marvelous op de arm van haar oma

De driejarige Marvelous is geboren met een afwijking aan haar benen. Zuster Clementine zorgde dat ze geopereerd kon worden. Met een auto van MIVA kon zij Marvelous en haar familie bereiken. In Kameroen zijn er gelukkig meer mensen als zuster Clementine. Voor hen zijn er in 2019 nog zes auto’s nodig.
Collecte
U kunt uw bijdrage aan de MIVA-collecte op twee manieren geven:

  • in de collecteschaal in uw kerk op zaterdag 24 en zondag 25 augustus;
  • door overmaking op bankrekening NL81 RABO 0102 4487 36 ten name van Parochie Maria Sterre der Zee onder vermelding van ‘MIVA-collecte 2019’.

Werkgroepen Missie, Ontwikkeling, Vrede
Meer informatie op www.miva.nl