MOV

MIVA COLLECTE 2016
Hulp aan terminaal zieken in India
Zorg voor mensen die stervende zijn, is in India niet vanzelfsprekend. Zeker voor de allerarmsten is deze zorg niet beschikbaar. Gelukkig probeert een Indiase katholieke organisatie voor gezondheidszorg deze situatie te veranderen. Deze organisatie is begonnen met het opzetten van zorgcentra voor terminaal zieke mensen in India. Ook probeert men vanuit deze zorgcentra ernstig zieke mensen, die nog thuis zijn, hulp te bieden. Zowel voor het bezoeken van deze mensen alsmede voor het vervoer van deze mensen naar het ziekenhuis heeft men tevens ambulances nodig. De katholieke gezondheidsorganisatie werkt hard om de terminaal zieken in India de zo noodzakelijke hulp te kunnen bieden.
Zij kunnen dat echter niet zonder financiële hulp van buitenaf. Daarom zal er op 21 augustus na de eucharistieviering een deurcollecte worden gehouden. De opbrengst van deze collecte zal worden bestemd voor hulp aan de terminaal zieken in India.
MOV – Agnesgemeenschap