Zimbabwe

Zimbabwe
Edward kijkt op de arm van zijn moeder naar Tawanda die de rolstoel gaat uitladen

In de armste regio van Zimbabwe is medische zorg niet makkelijk bereikbaar. Tawanda (37) werkt voor het afgelegen Silobela-ziekenhuis diep in het binnenland. Zijn team spoort kinderen en jongeren met een beperking op en geeft ze de nodige zorg. Tawanda: “Iedereen heeft recht op goede zorg.”
Duidelijke missie
Tawanda, een man met een duidelijke missie. Al dertien jaar zet hij zich in voor de meest kwetsbare bevolking van Zimbabwe. Hij heeft dan ook een uitgesproken bestemming in zijn leven: “Ik wil mijn gemeenschap dienen.”
Het gebied waar Tawanda werkt is één van de armste regio’s van Zimbabwe. Tawanda: “De bevolking heeft hier geen geld om de busrit naar het ziekenhuis te betalen.” Uren lopen als je ziek bent of een beperking hebt is onmogelijk. Samen met een team van acht zorgverleners trekt hij de afgelegen dorpen in om voorlichting te geven en zorg te verlenen.
Uren te voet
“Vervoer is echt ons grootste probleem,” vertelt Tawanda. “Luiers, krukken of een rolstoel krijgen we zonder vervoer niet op de juiste bestemming. We lopen soms vijf uur om patiënten te bereiken. Met een auto kan ik vijf tot tien bezoeken per dag afleggen. Zonder auto slechts één of hooguit twee. Een auto is noodzakelijk om dit werk te doen.”
Winkeltje
Een tijd geleden kwam Tawanda de kleine Edward (7 jaar) op het spoor. Door zijn beperking kon de jongen nauwelijks bewegen. Via Tawanda kreeg hij een rolstoel. Hij kan nu zelfstandig zitten en gaat naar school. Ook hielp Tawanda de familie aan een middel van bestaan. De vader van Edward drijft nu een winkeltje. Hier verkoopt hij schooluniformen en levensmiddelen. Uit de opbrengst kunnen de ouders speciale voeding voor Edward kopen.
Meer auto’s nodig
Gelukkig heeft MIVA Tawanda al aan één auto kunnen helpen. Op dit moment zijn er nog twee auto’s nodig. Dan kunnen de mensen in de andere twee districten ook de zorg ontvangen waar ze recht op hebben. Helpt u mee?
Collecte
Geef royaal aan de jaarlijkse MIVA-collecte in uw kerk in het weekend van 25 en 26 augustus. De opbrengst is bestemd voor auto’s voor medische zorg in Zimbabwe.
U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL81 RABO 0102 4487 36 ten name van de Parochie Maria Sterre der Zee, onder vermelding van MIVA 2018.