MOV

MOV
Hospice in India

Op 27 en 28 augustus vindt in de zes geloofsgemeenschappen van de parochie Maria Sterre der Zee een deurcollecte voor de MIVA plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project in India: hulp aan terminaal zieken.
Zorg voor mensen die stervende zijn is in India niet vanzelfsprekend. Zeker voor de allerarmsten is deze zorg niet beschikbaar. Gelukkig zorgt de Indiase katholieke gezondheidszorgorganisatie CHAI ervoor dat dit gaat veranderen. CHAI is gestart met het opzetten van zorgcentra voor terminaal zieke mensen. Op dit moment zijn er zes zogeheten palliatieve centra operationeel. Broeder Jotish leidt een van deze zorgcentra, in het binnenland van India.
Broeder Jotish zet zich al sinds 2002 in voor de meest kwetsbare mensen. Hij heeft dan ook een duidelijke bestemming in zijn leven: “Je leven is alleen waardevol als je betrokken bent bij anderen, zonder er iets voor terug te vragen. Want elk mens is een geschenk van God en elk mens is het waard”. Het is indrukwekkend te zien hoezeer broeder Jotish zich inzet voor de patiënten, en hoe waardevol de zorg is die hier wordt geboden.
De palliatieve zorgcentra kunnen niet bestaan zonder vervoer. Broeder Jotish: “De ambulance van MIVA is van levensbelang. Als het ziekenhuis geen vervoer heeft, kunnen de patiënten niet worden opgehaald, de ernstig zieke patiënten zijn dan aangewezen op het openbaar vervoer. Ook wordt de ambulance gebruikt om mensen die nog thuis kunnen zijn te bezoeken en ze daar hulp te bieden. Daarnaast wordt de ambulance ook ingezet om na het moment van overlijden de patiënt terug te brengen naar zijn familie, iets wat uiteraard van onschatbare waarde is.”
De opbrengst van de MIVA-collecte 2016 is bestemd voor de hulp aan terminaal zieken in India. MIVA hoopt met uw bijdrage verscheidene palliatieve centra van vervoer te voorzien.
Voor meer informatie: www.miva.nl