Missio (Pauselijke Missiewerken) vraagt in oktober – Wereldmissiemaand – 2018 aandacht voor de situatie van christenen in Ethiopië. De campagne kreeg een motto uit psalm 46: God is ons een toevlucht en een sterkte. Deze zin uit de bijbel is een bron van kracht voor christenen wereldwijd.
Het land
Ethiopië is rijk aan cultuur maar arm aan geld. Het voornaamste middel van bestaan is landbouw. De katholieke kerk in Ethiopië is klein, 0,7 procent van de bevolking, maar actief. Zij biedt steun aan arme koffieboeren en hulp en bijstand aan vluchtelingen.

Steun voor koffieboeren
(foto H. Schwarzbach)

Koffieboeren
In de regio Kaffa zijn de Menjas afhankelijk van de koffieverbouw. Deze bevolkingsgroep is klein, arm en wordt gediscrimineerd. De Kleine Zusters van Jezus in Wush Wush hebben zich het lot van de Menjas aangetrokken en proberen hun situatie te verbeteren. Op de foto zuster Kidist met een Menjas-echtpaar. De zusters hebben al veel bereikt. Kleine projecten waarmee de mensen een inkomen kunnen verdienen. Ook is er een kleuterschool in Wush Wush.
 
Toevlucht bieden
(foto H. Schwarzbach)

Vluchtelingen
In Gambella is de eigen bevolking al lang in de minderheid. Hier wonen vooral mensen uit Zuid-Soedan, gevlucht voor de oorlog. Onder hen zijn ook veel kinderen zonder ouders of familie. De priesters en kloosterlingen die hier leven, hebben een bewuste keuze gemaakt. Zij gaan naar de vluchtelingenkampen, delen het armoedige leven en bemiddelen tussen vijandige etnische groepen.
Missiezondag
De werkgroepen Missie, Ontwikkeling, Vrede van de parochie Maria Sterre der Zee nodigen u uit in het weekend van 20 en 21 oktober – Missiezondag – solidair te zijn met de koffieboeren en vluchtelingen in Ethiopië door ruimhartig te geven aan de schaal- of deurcollecte in de kerk.
Een bedrag overmaken kan ook: bankrekening NL81 RABO 0102 4487 36 ten name van Parochie Maria Sterre der Zee onder vermelding van ‘Missio 2018’.
Hoe u bijdraagt is niet belangrijk, dat u bijdraagt wel. Hartelijk dank!
Meer informatie: MISSIO