In Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio Pauselijke Missiewerken in 2017 aandacht aan de katholieke gelovigen in Burkina Faso. Het West-Afrikaanse land is relatief vreedzaam, maar zeer arm.

Land van de oprechte mensen

Het voormalige Opper-Volta veranderde zijn naam in 1984 in Burkina Faso. De naam betekent: land van de oprechte mensen. Het is een van de armste landen ter wereld. Een groot deel van de bevolking leeft van de landbouw. Met name de regio’s die in de Sahelzone liggen, worden hard getroffen door klimaatveranderingen en droogteperiodes.

Hulp voor meisjes en vrouwen

De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt voor haar 18e uitgehuwelijkt. Steeds vaker verzetten meisjes zich tegen dit lot van een gedwongen huwelijk. Ze vluchten en vinden bescherming bij zusters of in gezinnen van catechisten.
Het geloof in hekserij is in Burkina Faso wijd verbreid. De slachtoffers zijn meestal oudere vrouwen. In het opvangcentrum Delwendé in Ouagadougou wonen 245 vrouwen die uit hun dorpsgemeenschap zijn verstoten omdat ze heks zouden zijn.

Missio helpt

De katholieke Kerk blijft niet aan de zijlijn staan. Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. Daarom steunt Missio de zusters en de catechistenfamilies die de meisjes opvangen en de van hekserij beschuldigde vrouwen. Een derde project betreft de kinderen en jongeren die werken in de illegale goudmijnbouw.

Help de meisjes en vrouwen in Burkina Faso

Geef aan de collecte in de kerk op Missiezondag 22 oktober.
Meer informatie: www.missio.nl