Deze activiteit is uitverkocht!

MEEZINGEN MET EEN GREGORIAANSE HOOGMIS
Zaterdag 15 april 2023 | 14:00 uur |
H. Jacobus de Meerdere kerk

De Missa in Mysterium is een volledige katholieke mis, geleid door benedictijner monnik en priester Marc Loriaux. Herman Finkers regisseert en treedt op als lector (voorlezer). Finkers: “De opera komt uit de Heilige Mis voort en ik wil de misuitvoering dan ook benaderen als ware het de uitvoering van een opera.” Om met de woorden van Karen Armstrong te spreken: “God is een kunstvorm”.

Wishful Singing neemt het voortouw in het zingen van het gregoriaans. Alle aanwezigen in de kerk spelen een actieve rol tijdens de mis en zingen een groot deel van de gezangen mee. Hiervoor kun je thuis al oefenen met onze oefenvideo’s. Kijk ook bij onze basiscursus en vervolgcursus gregoriaans voor extra verdieping.

NB: Dit evenement is onderdeel van het programma Missa in Mysterium. Wilt u graag aanwezig zijn bij de In Mysterium concerten? Klik dan hier voor het programma en bijbehorende data.

Deze viering wordt u gratis aangeboden. Om deze mis mogelijk te maken, worden er kosten gemaakt voor de uitvoering, organisatie, drukwerk en oefenmateriaal. Wij vragen u om een bijdrage van 7,50 euro per persoon om deze kosten te kunnen dekken. Klik hier om de 7,50 euro per persoon over te maken.