Op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei, wordt voor de 32e maal de bedevaart gelopen naar Maria van Eik en Duinen. Oud-pastoor H.J.M. Hofstede is op 12 mei 1988 in het Mariajaar, dat liep van 7 juni 1987, Pinksteren, tot en met 15 augustus 1988, Maria ten Hemelopneming, gestart met deze bedevaart vanuit
de Sint Jacobus de Meerdere kerk. Met uitzondering van de jaren 2020 en 2021 is deze traditie gecontinueerd, al waren er ook in die jaren parochianen die de bedevaart op eigen initiatief gelopen hebben.

De bedevaart voert naar de ruïne op de begraafplaats Oud Eik en Duinen. Dit is een restant van de Kapel die in 1247 door graaf Willem II van Holland is gebouwd ter nagedachtenis aan zijn vader Floris IV. De Kapel werd toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. Deze Kapel is op Hemelvaartsdag het doel voor de vroege vogels onder de Katholieke gelovigen van Den Haag. We vertrekken om 5.30 uur vanuit de Mariakapel in onze Kerk. Om 7.00 uur komen de verschillende geloofsgemeenschappen samen bij de ingang van de begraafplaats. Vervolgens is er een korte processie rondom de ruïne met gezangen en gebed. Aansluitend, rond 7.15 uur, wordt in de aula de Heilige Mis opgedragen.