Op donderdag 18 mei 2023, Hemelvaartsdag, gaan parochianen van onze
parochie Maria Sterre der Zee en onze buurparochie De Vier Evangelisten de
bedevaart naar de ruïne op begraafplaats Oud Eik en Duinen weer lopen. Dit is
een restant van de Kapel die in 1247 door graaf Willem II van Holland is
gebouwd ter nagedachtenis aan zijn vader Floris IV. De Kapel werd toegewijd
aan Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. Deze Kapel is op Hemelvaartsdag
het doel voor de vroege vogels onder de Katholieke geloofsgemeenschappen
in Den Haag.

Om 7.00 uur komen de groepen vanuit die geloofsgemeenschappen samen bij
de ingang van de begraafplaats. Vervolgens is er een korte processie rondom
de ruïne met gezangen en gebed. Aansluitend, rond 7.15 uur, wordt in de aula
de Heilige Mis opgedragen. Daarna is er tijd voor koffie en ontmoeting.

De bedevaart en de Eucharistieviering staan dit jaar in het teken van gebed om
vrede en verzoening in onze wereld. Het pastoraal team nodigt de
geloofsgemeenschappen van onze parochie Maria Sterre der Zee, van harte uit
deel te nemen. Pastoor Langerhuizen en andere pastores lopen ook mee! Jullie
ook? Wees van harte welkom!

De vertrektijden per geloofsgemeenschap zijn:

  • 05:30 uur: H. Antonius Abt, Scheveningseweg 233
  • 05:30 uur: H. Jacobus de Meerdere, Parkstraat 65A
  • 05:30 uur: H. Paschalis Baylon, vertrek van Jacobus de Meerdere
  • 05:30 uur: H. Ignatius van Loyola, vertrek van Jacobus de Meerdere
  • 05:45 uur: H. Martha, Hoefkade 623
  • 06:30 uur H. Agnes, Beeklaan 188
Bron: monumentenzorg Den Haag