Op donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag, gaan parochianen van onze parochie Maria Sterre der Zee en onze buurparochie De Vier Evangelisten de bedevaart naar de ruine op begraafplaats Oud Eik en Duinen weer lopen. Dit is een restant van de Kapel die in 1247 door graaf Willem II van Holland is gebouwd ter nagedachtenis aan zijn vader Floris IV. De Kapel werd toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. Deze Kapel is op Hemelvaartsdag het doel voor de vroege vogels onder de Katholieke geloofsgemeenschappen in Den Haag.

Om 7.00 uur komen de groepen vanuit die geloofsgemeenschappen samen bij de ingang van de begraafplaats. Vervolgens is er een korte processie rondom de ruïne met gezangen en gebed. Aansluitend, rond 7.15 uur, wordt in de aula de Heilige Mis opgedragen. Daarna is er tijd voor koffie en ontmoeting.

De bedevaart en de Eucharistieviering staan dit jaar in het teken van gebed om vrede en verzoening on onze wereld. Het pastoraal team nodigt de geloofsgemeenschappen van onze parochie Maria Sterre der Zee, van harte uit deel te nemen. Pastoor Langerhuizen en andere pastores lopen ook mee! Jullie ook? Wees van harte welkom!

De vertrektijden per geloofsgemeenschap zijn:

  • 05:30 uur: H. Antonius Abt, Scheveningseweg 233
  • 05:30 uur: H. Jacobus de Meerdere, Parkstraat 65A
  • 05:30 uur: H. Paschalis Baylon, vertrek van Jacobus de Meerdere
  • 05:30 uur: H. Ignatius van Loyola, vertrek van Jacobus de Meerdere
  • 05:45 uur: H. Martha, Hoefkade 623
  • 06:30 uur H. Agnes, Beeklaan 188
Bron: monumentenzorg den haag