Zoals vorige week op deze site was te lezen, mogen wij deze week meer versoepelingen van de coronamaatregelen voor onze parochie aankondigen, aansluitend bij de nieuwe protocollen van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

 1. Uitgangspunten voor alle activiteiten zijn:
 • De richtlijnen voor de viering van eucharistie zijn niet gewijzigd en blijven onverminderd van kracht.
 • Algemene hygiëne maatregelen zijn te allen tijde van kracht: onderlinge afstand van 1,5 meter en reinigen van handen. Deze onderlinge afstand geldt voor alle bijeenkomsten, dus ook vergaderingen, koffiedrinken (start per 1 september, zie onder), enz.
 • Voor bijeenkomsten < 100 personen is reserveren niet verplicht; bij bijeenkomsten > 100 personen is reserveren verplicht.
 • Maximaal kan per viering in de kerk het aantal bezoekers toegelaten worden dat in het gebruiksplan staat. Dit aantal mag echter de 100 aanwezigen niet overschrijden. Veiligheidshalve dient daarom voor de H. Agnes, H. Martha en H. Jacobus een maximum van 90 bezoekers aangehouden te worden, zodat het aantal aanwezigen inclusief ambtsdragers (voorganger, koster, organist, coördinatoren, cantor, enz.) niet meer dan 100 bedraagt.
 • Bij activiteiten vindt aan de deur altijd triage plaats bij iedere bezoeker: “Heeft u corona gerelateerde klachten?”. Mensen die klachtenvrij zijn, kunnen worden toegelaten.
 • De aantallen bezoekers worden geregistreerd en mensen krijgen een plaats toegewezen.
 • Iedere bezoeker heeft uiteraard een eigen verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid en voor die van de ander daar waar het besmettingsrisico’s betreft.

  2. Planning hervatting activiteiten:
 • Per 1 september kunnen alle activiteiten hervat worden, tenzij er nieuwe maatregelen m.b.t. een tweede golf komen en we dus niet kunnen versoepelen (zie voor koren de aparte paragraaf): vergaderingen, werkgroepen, catechese en sacramentenvoorbereiding, gebedsgroepen, kindervieringen of gezinsvieringen met kinderkoor.
 • Kinderwoorddienst: kinderen gaan direct naar de ruimte waar de kinderwoorddienst gehouden wordt en komen dus niet in de kerk.
 • Koffiedrinken na vieringen (in een aparte ruimte; niet in de kerk).
 • Ook verhuur van ruimten is weer mogelijk met inachtneming van de vigerende maatregelen.
 • Per 1 september kan het sacrament van het H. Doopsel weer worden toegediend. Een rooster hiervoor volgt. Iedere dopeling wordt in een aparte viering gedoopt, dus niet meerdere dopelingen uit verschillende gezinnen per viering. Voorgangers maken afspraken met doopouders over de voorbereiding en de uitvoering van de doopviering.
 • Voor de opname van de geloofsleerlingen wordt een aparte afspraak gemaakt door parochievicaris Van der Helm
 • Per 1 september kan de voorbereiding voor de Eerste Heilige Communie (EHC) hervat worden. Het Pastoraal Team streeft ernaar om de vieringen van de EHC die in het voorjaar geen doorgang konden vinden in het najaar te laten plaatsvinden. EHC wordt in een aparte viering gedaan in verband met het aantal bezoekers.

  3. Zingen
 • Per 1 september kunnen vieringen worden opgeluisterd door koorzang. Samenzang blijft verboden! Koren kunnen eerder al starten met de repetities.